ຂ່າວແລະເຫດການ

ສະຫນັບສະຫນູນໄປອອນໄລນ
0989135885
0975778666

ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ

ສະຖິຕິ
ອອນໄລນ໌: 1 
ທັງຫມົດ : 1627733

 

ພວກເຮົາ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນອຸປະກອບໂຮງງານໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ-ອາຊີ-ເອີຣົບ (ຊື່ຫຍໍ້: ບໍລິ ສັດ ຫສ ອຸປະກອນ VAE) ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທ່ານ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົກການໃນຫລາຍປີ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາມີຄວາມຊຳນານງານ ໃນ ຂົງເຂດເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ,​ ໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ໂຮງງານຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດ, ເຄື່ອງ ກຳເນີດໄຟຟ້າ… ດ້ວຍອຸປະກອນຈັກກົນທີ່ທັນສະໄໝ, ມີນັກວິສະວະກອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍປະສົກປະ ການ, ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ການ ຮ່ວມມືຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນສຳເລັດ, ຄວາມຈະເລີນ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ ທັງສອງຝ່າຍ.

ເພື່ອສະດວກໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນທາງເລືອກ, ພວກເຮົາຂໍສົ່ງເອກະ ສານຄວາມອາດສາມາດ ທີ່ມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງ ພວກເຮົາ.

ຫົວຫນ່ວຍການປົກປ້ອງຕູ້
ລະບົບຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ
ອຸປະກອນໃນ pumping ສະຖານີ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກາຊວນ

 

ມີສອງປະເພດຂອງອຸປະກອນ backup ແມ່ນຖືກ backup ຮ້ອນແລະ prophylaxis ໄລຍະຍາວ, ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນໃຫ້ຄໍາປຶກສາບັນຊີລາຍຊື່ສະຫງວນອົງການຈັດຕັ້
ງຂອງອຸປະກອນສໍາລັບການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊັ່ນກວາງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ Tuyen, ໄຟຟ້ານໍ້
າຕົກ ປະຊາກອນຕໍາ San 3, 3A, ປະ San 4 ໄຟຟ້າກວາງ Tri

ໃນເຂື່ອນໄຟຟ້າເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານຮູບແບບທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຫນ່ວຍງານການ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປັບປຸງການຜະລິດ, ທຸລະກິດອຸປະກອນໄຟຟ້າ backup ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເຂື່ອນໄຟຟ້າໃຫມ່ແລະປະຕິບັດການ

ມີ 2 ປະເພດຂອງອຸປະກອນ backup ແມ່ນຖືກ backup ຮ້ອນແລະ prophylaxis ໄລຍະຍາວ, ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນໃຫ້ຄໍາປຶກສາບັນຊີລາຍຊື່ສະຫງວນອົງການຈັດຕັ້ງຂອ

ງອຸປະກອນສໍາລັບການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊັ່ນກວາງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ Tuyen, ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ

ປະຊາກອນຕໍາ San 3, 3A, ປະ San 4, ກວາງໄຟຟ້າ Tri ..

ບາງອຸປະກອນ backup ຮູບພາບ.

 

Du-ຫ້ອງ-1.jpg

 

Du-ຫ້ອງ-2.jpg

 

Du-ຫ້ອງ-3.jpg

 

Du-ຫ້ອງ-4.jpg

 

Du-ຫ້ອງ-5.jpg

 

Du-ຫ້ອງ-6.jpg

 

Du-ຫ້ອງ-7.jpg