ຂ່າວແລະເຫດການ

ສະຫນັບສະຫນູນໄປອອນໄລນ
0989135885
0975778666

ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ

ສະຖິຕິ
ອອນໄລນ໌: 6 
ທັງຫມົດ : 1730700

 

ພວກເຮົາ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນອຸປະກອບໂຮງງານໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ-ອາຊີ-ເອີຣົບ (ຊື່ຫຍໍ້: ບໍລິ ສັດ ຫສ ອຸປະກອນ VAE) ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທ່ານ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົກການໃນຫລາຍປີ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາມີຄວາມຊຳນານງານ ໃນ ຂົງເຂດເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ,​ ໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ໂຮງງານຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດ, ເຄື່ອງ ກຳເນີດໄຟຟ້າ… ດ້ວຍອຸປະກອນຈັກກົນທີ່ທັນສະໄໝ, ມີນັກວິສະວະກອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍປະສົກປະ ການ, ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ການ ຮ່ວມມືຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນສຳເລັດ, ຄວາມຈະເລີນ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ ທັງສອງຝ່າຍ.

ເພື່ອສະດວກໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນທາງເລືອກ, ພວກເຮົາຂໍສົ່ງເອກະ ສານຄວາມອາດສາມາດ ທີ່ມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງ ພວກເຮົາ.

ອຸປະກອນໃນ pumping ສະຖານີ
ຫົວຫນ່ວຍການປົກປ້ອງຕູ້
ອຸປະກອນ Backup - ອຸປະກອນບາງຄົນແມ່ນແຍກມັກ
ອັດຕາສໍາລັບໂຮງງານຜະລິດ - turbines ຄວາມໄວ Air DTVAEBK-5.1

 

ພາກທີ I

ພາກສະເໜີ

 

- ພາກສະເໜີ
- ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ 
- ເປົ້າໝາຍ
- ລະບົບການຈັດຕັ້ງ

 

ພາກສະເໜີ

ຮຽນທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ

ພວກເຮົາ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນອຸປະກອບໂຮງງານໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ-ອາຊີ-ເອີຣົບ (ຊື່ຫຍໍ້: ບໍລິ ສັດ ຫສ ອຸປະກອນ VAE) ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທ່ານ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົກການໃນຫລາຍປີ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາມີຄວາມຊຳນານງານ ໃນ ຂົງເຂດເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ,​ ໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ໂຮງງານຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດ, ເຄື່ອງ ກຳເນີດໄຟຟ້າ… ດ້ວຍອຸປະກອນຈັກກົນທີ່ທັນສະໄໝ, ມີນັກວິສະວະກອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍປະສົກປະ ການ, ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ການ ຮ່ວມມືຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນສຳເລັດ, ຄວາມຈະເລີນ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ ທັງສອງຝ່າຍ.

ເພື່ອສະດວກໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນທາງເລືອກ, ພວກເຮົາຂໍສົ່ງເອກະ ສານຄວາມອາດສາມາດ ທີ່ມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງ ພວກເຮົາ.

ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຢ່າງປະສົກຜົນສຳເລັດ.

ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ.

 

 

 

ບໍລິສັດຫຸ້ນນສ່ວນ ອຸປະກອບໂຮງໄຟຟ້າ

ຫວຽດນາມ-ອາຊີ-ເອີຣົບ

 

 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ອຸປະກອນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານ ຫວຽດນາມ-ອາຊີ-ເອີຣົບ  ເປັນຜູ້ນຳກຸ່ມຜູ້ ຊ່ຽວຊານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີ ຮ່ານ່ອຍ, ມະຫາໄລຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ຮ່ານ່ອຍ, ບັນດາ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ, ພວກເຂົາເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການອອກແບບ, ຄົ້ນຄ້ວາຜະລິດ ແລະ ປະສົກຜົນ ສຳເລັດຫລາຍໂຄງການໃນທົ່ວປະເທດ, ເຊັ່ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ Hoa Binh, ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງ ງານຄວາມຮ້ອນ Uong Bi, ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ Pha Lai, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ IALY, Vinh Son, ນ້ຳ Ba Ha, Ta Sa, Tat Ngoang…ພິເສດ, ບັນດາຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ ເປັນຜູ້ບຸກເບີກອອກແບບ, ຜະລິດ ແລະ ປະສົກຜົນສຳເລັດ ໃນການທົດສອບລະບົບຄວບຄຸມ ກະຕຸ້ນ ຈາກເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ Thyristor ໄດ້ຮັບຫົວຂໍ້ລະດັບຊາດ  ນຳໃຊ້ໂດຍກົງກັບເຂື່ອນໄຟຟ້າ Hoa Binh ກຳລັງຕິດຕັ້ງ1920 Mw.

ຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ອຸປະກອນໂຮງໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ-ອາຊີ-ເອີຣົບ (VAE HYDRO POWER EQUIPMENT JOINT COMPANY), ເອີ້ນຫຍໍ້ແມ່ນ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ອຸປະກອນ VAE ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຕາມໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ເລກທີ 0103042715 ໂດຍພະແນກ ແຜນການລົງທຶນ ຮ່ານ່ອຍ ເປັນຜູ້ອະນຸມັດ.

 

ເປົ້າໝາຍ

ບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນອຸປະກອນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານ ຫວຽດນາມ-ອາຊີ-ເອີຣົບ ລ້ວນແຕ່ຖືເອົາ  ຄຸນນະພາບ, ຄວາມຄືບໜ້າ, ການແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາ ແລະ ຮູບແບບການບໍລິການຫລັງ ການຂາຍທີ່ດີ ທີ່ສຸດ ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາຍາວນານ. ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ, ຄວາມເຊື່ອຖືຈາກລູກຄ້າແມ່ນ ເປົ້າໝາຍຫລັກ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການພັດທະນາບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ. VAE ລ້ວນ ແຕ່ມີຄວາມປາດຖະໜາສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ນັບຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, VAE ຈະພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນວຽກວິຊາສະເພາະເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງນັບທັງຮູບແບບການເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ ຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ.

 

ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ຫ້ອງການເຮັດວຽກ

ສຳນັກງານໃຫຍ່

ຫ້ອງການໃຫຍ່: 129 ຕໍາແຫນ່ງຂອງທະນາຄານ - Trung Hoa, Cau Giay ເມືອງ, ຫ້ານ້ອຍ 
ຫ້ອງການ: ເພງ Da ອາຄານ - ກິໂລແມັດ 10 Nguyen Trai - ຫ້າ Dong - ຮ່າໂນ້ຍ

 

ໂທລະສັບ: (04) 3354 2156 
ແຟັກ: (04) 3354 2156 
email: thietbi.vae gmail.com @ 
ເວບໄຊທ໌: www.thietbimaydien.com 

 

ລະບົບການຈັດຕັ້ງ 
ຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງ - 
- ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ຕາຕະລາງການຈັດຕັ້ງ.

 

ສະນັ້ນ, ສະນັ້ນໄປຫາ chuc-vae.jpg

ມະນຸດ 
- ຈໍານວນທັງຫມົດຂອງພະນັກງານ: 
ເຮັດວຽກຫ້ອງການ +: 11 ຄົນ 
+ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ: 26

HR ແບ່ງ by ໃນລະດັບ

ລະດັບການສຶກສາ

ຈໍານວນ (ຄົນ)

ທ່ານດຣ

4

ຕົ້ນສະບັບ

0

ວິທະຍາໄລ

26

ວິທະຍາໄລ

7

 

 

ບັນຊີລາຍຊື່ຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນັກງານເຕັກນິກທີ່ສຳຄັນ

ລດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ລະດັບວິຊາສະເພາະ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

*

Nguyen Duy Thanh

  ວິສະວະກຳເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ

ປະທານ ຄະນະກຳມະການ-ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການ

1

VU CHI CUONG

ປະລິນຍາເອກ ກົນຈັກໄຮໂດຣລິກ

ຊ່ຽວຊານເຕັກນິກ

2

VU VAN HA

ປະລິຍາເອກ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ຊ່ຽວຊານເຕັກນິກ

3

VO HUY HOAN

ປະລິນຍາເອກ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ

ຊ່ຽວຊານເຕັກນິກ

4

NGUYEN CANH HUNG

ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນພະລັງງານ

ຊ່ຽວຊານເຕັກນິກ– ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

5

PHAM NGOC THACH

ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ຊ່ຽວຊານເຕັກນິກ

6

HOANG NGOC NHAN

ການປະມວນຄ່າ

ໃນໂຮງງານອຸສະຫະກຳ

ຊ່ຽວຊານເຕັກນິກ

7

PHAM HONG THINH

ລະບົບໄຟຟ້າ

ຊ່ຽວຊານເຕັກນິກ

8

ĐINH NGOC DUNG

ວິສະວະກຳລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ເຕັກນິກ

10

NGUYEN QUOC HUY

ວິສະວະກຳລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ຊ່ຽວຊານເຕັກນິກ/ ຫົວໜ້າຝ່າຍກໍ່ສ້າງ

11

NGUYEN DUY TỊNH

ວິສະວະກຳທາງທະເລ

ເຕັກນິກ

12

PHAM ANH TU

ວິສະວະກຳຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ

13

LE VAN TAN

ວິສະວະກຳລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ເຕັກນິກ

14

HA QUANG LUC

ວິຊາການລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ເຕັກນິກ

15

LE MINH QUANG

ວິສະວະກຳໄຮໂດຣລິກ

ເຕັກນິກ

16

VU MINH CUONG

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

17

NGUYEN ANH DAO

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

18

HOANG VAN TUNG

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

19

VU VAN CHUNG

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

20

PHAM ANH MINH

ວິສະວະກຳລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ຫົວໜ້າກໍ່ສ້າງ

21

TRAN ĐUC CANH

ວິສະວະກຳ

ຊ່ຽວຊານເຕັກນິກ/ ຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງໂຄງການ

22

HOANG VAN TUNG

ວິສະວະກຳ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ຊ່ຽວຊານ

23

VU VAN CHUNG

ລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ເຕັກນິກ

24

LE VAN TAN

ລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ເຕັກນິກ

25

HA QUANG LUC

ວິຊາການ ການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ

ເຕັກນິກ

26

NGUYEN ANH ĐAO

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

27

VU MINH CUONG

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

28

NGO THANH DUNG

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

29

NGUYEN ĐUC ANH

ວິສະວະກຳລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ເຕັກນິກ

30

NGUYEN VAN HUONG

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

15

Le Minh Quang

ວິສະວະກຳໄຮໂດຣລິກ

ເຕັກນິກ

16

Vu Minh Cuong

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

17

Nguyen Anh Dao

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

18

Hoµng v¨n tïng

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

19

Vu Van Chung

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

20

Pham anh minh

ວິສະວະກຳລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ຫົວໜ້າກໍ່ສ້າງ

21

Tran Duc Canh

ວິສະວະກຳ

ຊ່ຽວຊານເຕັກນິກ/ຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງໂຄງການ

22

Hoang Van Tung

ວິສະວະກຳລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ຊ່ຽວຊານ

23

Vu Van Chung

ລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ເຕັກນິກ

24

Le Van Tan

ລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ເຕັກນິກ

25

Ha Quang Luc

ວິສະວະກຳ ລະບົບຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ

ເຕັກນິກ

26

Nguyen Anh Dao

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

27

Vu Minh Cuong

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

28

Ngo Thanh Dung

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

29

Nguyen Duc anh

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ເຕັກນິກ

30

Nguyen Van Huong

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ເຕັກນິກ

 

 

 

II ພາກ

ຄວາມສາມາດໃນກົດຫມາຍ

- ໃບຢັ້ງຢືນການຂຶ້ນທະບຽນຂອງທຸລະກິດ

- ໃບຢັ້ງຢືນການຂຶ້ນທະບຽນອາກອນ

III ພາກ

ທຸລະກິດງານ

- ຕອບສະຫນອງ, ການຕິດຕັ້ງການຍົກຍ້າຍເຕັກໂນໂລຊີ, ສະຫນອງອຸປະກອນຄົບຖ້ວນສົມບູນຂອງພືດພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ສະຖານີ pumping, ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ...

- ໃຫ້ທຸກປະເພດຂອງການສ້າງຈາກ 10 KVA ຫາ 1000 KVA;

- ສໍາຫຼວດ, ຊົນລະປະທານທີ່ປຶກສາການອອກແບບ, ການເຂື່ອນໄຟຟ້າ;

- ອອກແບບທີ່ປຶກສາ, ການຊີ້ນໍາ, ການຕິດຕັ້ງ, fabrication, ການສະຫນອງ, ການປຸງແຕ່ງ, ການຊື້ຂາຍ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ການທົດສອບການປັບແລະ commissioning ຂອງພືດການພະລັງງານ;

- ສ້ອມແປງແລະລະບົບການອຸປະກອນການສ້ອມແປງໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ..... ການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການສາກົນ, ໂຄງການລະດັບຊາດສໍາລັບພະລັງງານ;

- ຕອບສະຫນອງແລະການຕິດຕັ້ງລະບົບການປິ່ນປົວສິ່ງເສດເຫຼືອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ.

- ອຸປະກອນການສະຫນອງຄວາມປອດໄພ, ອຸປະກອນການປ້ອງກັນໄຟໄຫມ້.

 

ຮູບພາບການຜະລິດແລະຜະລິດຕະພັນກອງປະຊຸມ

ລົງ-sx-test-nghiem.jpg

 

ເຂົາຜະລິດແລະການທົດສອບ

 

5. ການກໍ່ສ້າງ, fabrication ຂອງການສ້າງຕູ້ການຄວບຄຸມທີ່ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ ...

 

Turbine

scanda.jpg

ລະບົບ SCADA

ການຫັນເປັນ

 

ຕູ້ໄຟຟ້າ, ຂະຫນາດຕູ້, ການປົກປ້ອງຄົນຂັບ

 

ລະບົບ SCADA

ຕາມຕູ້ການຄວບຄຸມຕູ້

ການຜະລິດແລະການທົດສອບ

 

 

ການກໍ່ສ້າງ, ການຄວບຄຸມກະດານການຜະລິດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕື່ນເຕັ້ນ,

ຂະຫນາດຫ້ອງການຈາກ

ຄວາມໄວທາງອາກາດ

 

III ພາກ 
ການບັນທຶກການເປັນມືອາຊີບ (ເບິ່ງຂ້າງ)

 

V ພາກ

ບາງບ່ອນເຮັດວຽກມີແລະຕໍ່ເນື່ອງ