ຂ່າວແລະເຫດການ

ສະຫນັບສະຫນູນໄປອອນໄລນ
0989135885
0975778666

ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ

ສະຖິຕິ
ອອນໄລນ໌: 8 
ທັງຫມົດ : 1730725

 

ພວກເຮົາ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນອຸປະກອບໂຮງງານໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ-ອາຊີ-ເອີຣົບ (ຊື່ຫຍໍ້: ບໍລິ ສັດ ຫສ ອຸປະກອນ VAE) ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທ່ານ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົກການໃນຫລາຍປີ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາມີຄວາມຊຳນານງານ ໃນ ຂົງເຂດເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ,​ ໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ໂຮງງານຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດ, ເຄື່ອງ ກຳເນີດໄຟຟ້າ… ດ້ວຍອຸປະກອນຈັກກົນທີ່ທັນສະໄໝ, ມີນັກວິສະວະກອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍປະສົກປະ ການ, ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ການ ຮ່ວມມືຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນສຳເລັດ, ຄວາມຈະເລີນ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ ທັງສອງຝ່າຍ.

ເພື່ອສະດວກໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນທາງເລືອກ, ພວກເຮົາຂໍສົ່ງເອກະ ສານຄວາມອາດສາມາດ ທີ່ມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງ ພວກເຮົາ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກາຊວນ
ອຸປະກອນ Backup - ອຸປະກອນບາງຄົນແມ່ນແຍກມັກ
ອັດຕາສໍາລັບໂຮງງານຜະລິດ - turbines ຄວາມໄວ Air DTVAEBK-5.1
ລະບົບຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ

 

ນໍາສະເຫນີໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ປົກປັກຮັກສ
າແລະການສະແດງຜົນຂອງຕູ້ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຫນ່ວຍບໍລິການ
....

 

ລະດັບຂອງການ Relay Micom ໃຫ້ລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການທໍາງານແລະທາງເລືອກໃນກ
ານຕັ້ງຄ່າເພື່ອຄວາມຕ້ອງການທີ່ດີທີ່ສຸດຊຸດປົກປັກຮັກສາ.
 

 

ທັນໃນປັດຈຸບັນ, ໂມງທີ່ແທ້ຈິງເວລາໃນ Relay ໃຫມ່ຄວນໄດ້ຮັບ synchronized ແທ້ຂອງຕົ້ນສະບັບໂມງດຽວກັນກັບທຸກຄົນ...