THÔNG TIN HỮU ÍCH

聯繫我們

越南Au电厂设备股份公司专门从事水电、火电、自动化设备、发电机等领域...
地址
C18-TT1 Van Quan - Yen Phuc 市区, Phuc La Ward, Ha Dong 区, 河内市, 越南
電子郵件

交易办公室:越南河内市河东区陈富街 102 号胡国广场大厦办公区 9 楼

我们的合作伙伴